Únor 2010

Potopa světa

13. února 2010 v 9:00 | Moni |  Od meteoritů po ropné skvrny

POTOPA SVĚTA

(kolem 6000 př. Kr.)

Legendy mnoha světových kultur obsahují příběh o velké potopě, k níž mělo dojít asi před 8000 lety či snad ještě dříve. Biblický Starý zákon uvádí příběh o potopě, během níž Noe ve své arše uchoval pár z každého zvířecího druhu. Podobné příběhy o vodní katastrofě se objevují v Eposu o Gilgamešovi starém 5000 let a vyrytém starými asyřany do hlněných destiček, dále v indiánských legendách ze Severní a Jižní Ameriky, ale také v tradičních lidových vyprávěních z Havaje a Číny.

Všechny tyto příběhy jsou si tak podobné, že podle odborníků patrně referují o téže potopě, která někdy před 5000 lety zaplavila svět. Některé z legend vyprávějí o prudkých bouřích, o lodích uvázlých (podobně jako Noemův koráb) na vrcholcích hor, o městech smetených do moře i o lidech prchajících kvůli přežití do jeskyní vysoko v horách.

Podrobnosti o potopě světa se nikdy nedozvíme, zdá se však pravděpodobné, že šlo o velkou přírodní katastrofu, a dost možná ne jen jedinou. Každopádně tomu nasvědčují dokonce i některé novodobé archeologické a geologické poznatky.
Vzpomínky na potopu uchovaly starobylé národy ve svých legendách, které dodnes přetrvávají jako součást naší kultury a literatury.

Barringerův kráter

12. února 2010 v 10:00 | Moni |  Od meteoritů po ropné skvrny

BARRINGERŮV KRÁTER

(asi 50 000 př. Kr.)

Poblíž města Winslow v srdci Arizonské pouště ve Spojených státech je obrovský mísovitý kráter, široký 1280 a hluboký 175 metrů. Nazývá se Barringerův kráter nebo Meteorický kráter.

Barringerův kráter vznikl asi před 50 000 lety, když se obrovitý meteor- úlomek kosmického skaliska- zaryl do zemského povrchu. Vážit mohl přibližně kolem 900 000 tun a v průměru měřil kolem 100 metrů. Síla nárazu byla taková, že klem kráteru navršila čtyřicetimetrový val nad úrovní pouště.

Většina meteoritů ve styku se zemskou atmosférou shoří nebo se rozpadne. Badatelé se domnívají, že tento metorit byl tak obrovský a pohyboval se tak rychle, že ho atmosféra nestačila zbrzdit, takže k Zemi doletěl vcelku. Při nárazu explodoval a jeho kamenné úlomky se rozprášily široko daleko po okolí. Mnohé z těchto úlomků byly nalezeny a identifikovány, ale v kráteru samém neodhalily výkopy žádný větší kus materiálu, který bychom mohli považovat za část meteoritu. Velikost meteoritu vědci odhadli podle velikosti kráteru.