Červenec 2011

SCIENTOLOGOVÉ

28. července 2011 v 10:40

OFICIÁLNÍ NÁZEV: SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV

ROK ZALOŽENÍ: 1951

POČET ČLENŮ: stovky tisíc, možná několik milionů, působí ve 160 zemích světa

Zakladatelem nového náboženského a filozofického směru je americký spisovatel Lafayette Ronald Hubbard (1911 - 1986).
Na začátku hnutí stojí jeho kniha DIANETIKA, moderní věda o duševním zdraví (v org. Dianetics: The Modern Science of Mental Health) vydaná v roce 1950. Během jediného roku se dílo stává bestsellerem, když prodá 150 000 výtisků.

Hubbard v knize například prezentuje svoji vizi o tom, že s pomocí zvláštní techniky lze odstranit jednání člověka, které zbytečně blokuje skryté možnosti jeho duše. Díky speciálním metodám je prý možné lépe dosahovat vytyčených cílů. O dva roky později Hubbard dianetiku dále rozvíjí a vytváří scientologickou církev.

Studiem scientologie prý člověk může dosáhnout dokonce vlastní nesmrtelnosti! " Myslím, že je to výsada, když se někdo může nazývat scientologem, a musíte si to taky zasloužit, " tvrdí třeba Tom Cruise. "Jsme tu, abychom lidem pomohli, a já jsem tomu absolutně a naprosto oddaný, " dodává hollywoodský herec.

Zní to nevinně, ale mnozí odpůrci před tímto hnutím důrazně varují. Scientologové se údajně snaží ovládat nejen běžné lidi, ale i vedení významných firem. Je to snad důvod proč se v Německu na tuto společnost zaměřuje i Spolková zpravodajská služba pro ochranu ústavy?ORDO TEMPLI ORIENTIS

28. července 2011 v 9:57

Uctívali Satana sexuálním násilím?

Magické rituály této společnosti jsou zahaleny tajemstvím. Na veřejnost sice pronikly kusé informace o podstatě obřadů, ale je těžké rozlišit, co je pravda a co pomluvy odpůrců.

Spolek zakládá v roce 1885 rakouský papírník Carl Kellner (1851 - 1905) a okultista anglo- německého původu Theodor Reuss (1855 - 1923).

Původně má vycházet ze svobodného zednářství, ale když se zasvěcencem stává Crowley, rázem je vše jinak.

JEHOVISTÉ

28. července 2011 v 9:53

OFICIÁLNÍ NÁZEV: SVĚDKOVÉ JEHOVOVI (původně Badatelé Bible)

ROK ZALOŽENÍ: 1884

POČET ČLENŮ: cca 18 milionů, přes 7,1 milionů misijně aktivních, téměř ve všech zemích světa

Svědci Jehovovi jsou často chápáni jako sekta, která ze svých členů dělá poslušné ovce. Naopak oni se považují za pravou církev, neuznávají reformy křesťanství, a dokonce používají vlastní překlad Bible! Jejich kořeny sahají až do roku 1884, kdy v americkém městě Alleghena v Pensylvánii vzniká klub s názvem Badatelé Bible, snažící se najít původní význam Písma svatého. Vytváří vlastní překlad Bible, v němž má Bůh údajně původní jméno Jehova.

V minulosti již několikrát očekávají příchod konce světa a vždy se na něj pečlivě připravují (např. v roce 1910, 1914 nebo 1975). Nyní již, zřejmě poučeni z předchozích nezdarů, Svědci Jehovovi tvrdí, že přesné datum apokalypsy nelze stanovit.

Odmítají krevní transfuzi a tento neměnný postoj už stál život mnoha jehovistů! K nejkontroverznějším nařčením ale patří údajné ovlivňování členů společenství, z něhož se prý slabší jedinci mají potíže vymanit. Právě z tohoto důvodu nepovažují někteří lidé Svědky Jehovovi za církev, ale za společnost vykazující znaky sekty.

V náboru nových duší jsou velmi aktivní, a proto se jejich řady neustále rozšiřují. Roste tím i jejich moc ovlivňovat okolní dění?